KOZIEŁ, G. Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 31-41, 11 maio 2018.