PETHE, A. Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”). Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 297-318, 11 maio 2018.