JAROSZ, A. (Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie)zgodnie z Biblią, czyli o intertekstualnym świecie odniesień biblijnych w powieści Franz i François Françoisa Weyergansa. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 415-432, 11 maio 2018.