KŁODA, E. Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 433-444, 11 maio 2018.