RADWAN, M. Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 2, p. 417-423, 13 ago. 2018.