MISZTAL-KONECKA, J. Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 3, p. 25-37, 17 dez. 2018.