PASTWA, R. Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 3, p. 349-353, 17 dez. 2018.