FERMUS-BOBOWIEC, A. Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 4, p. 125-141, 22 jan. 2019.