KOZIEŁ, G. Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym... do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 4, p. 169-179, 22 jan. 2019.