SŁAWEK-CZOCHRA, M. Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 4, p. 357-373, 22 jan. 2019.