KALISZ, A. Kiedy dyskusja przeradza się w spór – różne odsłony programów telewizyjnych o charakterze publicystycznym w sztuce wymiany myśli i wywierania nacisków. Ujęcie genologiczne. Zeszyty Naukowe KUL, v. 62, n. 3, p. 89-108, 31 jan. 2020.