SZYMCZYK, J. Socjologiczne rozumienie wartoĊ›ci w aspekcie relacjonistycznym. Zeszyty Naukowe KUL, v. 62, n. 3, p. 35-54, 31 jan. 2020.