Król, Małgorzata. 2018. Ojcowie: Wincenty Pol I Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 493-509. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.493-509.