Mariak, Leonarda. 2018. Henryk Sienkiewicz I Jego Rodzina W świetle Korespondencji Prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 547-60. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.547-560.