Jurczyszyn, Marek. 2018. Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL 60 (4), 281-83. https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.4.281-283.