Jakimczuk, Ewa. 2018. Wybrane Zagadnienia Prawa Autorskiego Dotyczące Tworzenia Internetowych Galerii Sztuki (ze Szczególnym Uwzględnieniem Wolności Panoramy). Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 17-30. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.17-30.