Kozieł, Grzegorz. 2018. „Z problematyki Wynagrodzenia Za udostępnianie Utworu Naukowego Na podstawie Art. 14 Ust. 2 Ustawy O prawie Autorskim I prawach Pokrewnyc”h. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 31-41. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.31-41.