Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna. 2018. Bezpieczeństwo Prawne Danych Osobowych W Nowych Warunkach Cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 179-96. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.179-196.