Karpiuk, Mirosław. 2018. Status Prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 233-44. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.233-244.