Jarosz, Adam. 2018. „(Nie)zgodnie Z Przekonaniami Ojca, (nie)zgodnie Z Biblią, Czyli O Intertekstualnym świecie Odniesień Biblijnych W Powieści Franz I François Françoisa Weyergans”a. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 415-32. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.415-432.