Kłoda, Emilia. 2018. „Ilustracja Słów Pisma Świętego Jako Element Polemiki Międzywyznaniowej W Dobie Kontrreformacji Na Przykładzie Obrazu Trójca Święta W Kościele Pojezuickim W Twardocicach”. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 433-44. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.433-444.