Żurakowska, Małgorzata. 2018. Gdyby Nie Malik…. Zeszyty Naukowe KUL 61 (2), 217-25. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.217-225.