Radwan, Marian. 2018. Prawosławni Wyznawcy I Męczennicy Rosyjscy Z Lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL 61 (2), 417-23. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.417-423.