Piesiewicz, Piotr. 2018. Wymagalna Wierzytelność Z Autorskich Praw Majątkowych Jako Przedmiot Egzekucji W Postępowaniu Cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 77-93. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.77-93.