Kiereś, Barbara. 2018. Człowiek: Podmiot Wychowania Czy Jego Funkcja. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 257-66. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.257-266.