Sakowicz, Eugeniusz. 2018. „Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie Do Teologii Religi”i. Zeszyty Naukowe KUL 61 (3), 355-61. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.355-361.