Fermus-Bobowiec, Anna. 2019. Wybrane Zagadnienia Dotyczące Wykorzystania Umowy Cywilnoprawnej Jako Instrumentu Działania Administracji. Zeszyty Naukowe KUL 61 (4), 125-41. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.125-141.