Sławek-Czochra, Małgorzata. 2019. Lubelski Afisz I plakat Filmowy W zbiorach Archiwum Państwowego W Lublinie I Muzeum Lubelskiego Z okresu Międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL 61 (4), 357-73. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.357-373.