Karpiuk, Mirosław. 2020. Bezpieczeństwo Jako Wartość Prawnie Chroniona. Zeszyty Naukowe KUL 62 (3), 3-14. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2180.