Motyka, Marek, i Witold Jedynak. 2020. Egzystencjalna Rola Choroby. Zeszyty Naukowe KUL 62 (3), 55-74. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.04.