Szymczyk, Jan. 2020. Socjologiczne Rozumienie WartoĊ›ci W Aspekcie Relacjonistycznym. Zeszyty Naukowe KUL 62 (3), 35-54. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.03.