Ślęzak, Piotr. 2020. Wolność Twórczości I Jej Ograniczenia. Zeszyty Naukowe KUL 62 (3), 109-32. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.07.