Bryła, W. (2018) Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 463-474. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.463-474.