Klimek-Grądzka, J. (2018) „«Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…» – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pol”a, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 475-492. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.475-492.