Król, M. (2018) Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 493-509. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.493-509.