Leszczyńska, B. (2018) „Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz – wspólnota ducha i twórczośc”i, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 511-532. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.511-532.