Nowak-Barcińska, M. (2018) „Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanyc”h, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 561-580. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.561-580.