Mariak, L. (2018) Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 547-560. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.547-560.