Półchłopek, T. (2018) Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 581-589. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.581-589.