Majewska-Wójcik, A. (2018) Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 533-546. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.533-546.