Jurczyszyn, M. (2018) Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), s. 281-283. doi: 10.31743/zn.2017.60.4.281-283.