Kiwka, M. (2018) „Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogi”c, Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), s. 189-209. doi: 10.31743/zn.2018.61.3.189-209.