Giesen, B. (2018) „Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórcó”w, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 3-16. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.3-16.