Kozieł, G. (2018) „Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnyc”h, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 31-41. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.31-41.