Machała, W. (2018) Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 43-52. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.43-52.