Maryniak, Łukasz (2018) „Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakte”r, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 53-67. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.53-67.