Sitko, J. (2018) Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 69-91. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.69-91.