Szyjewska-Bagińska, J. (2018) Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 93-113. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.93-113.