Żok, K. (2018) Opłata za korzystanie z programu komputerowego jako usługi, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 143-157. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.143-157.