Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2018) Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych, Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), s. 179-196. doi: 10.31743/zn.2018.61.1.179-196.